Pre dostupnosť pripojenia nás kontaktujte na + 421 949 818 173


Dostupnosť v jednotlivých lokalitách:

Neverice 98 % pokrytie
Slažany 98 % pokrytie
Velčice 99 % pokrytie
Mankovce 85 % pokrytie
Martin nad Žitavou 80 % pokrytie
Zlaté Moravce 35 % pokrytie
Volkovce 75 % pokrytie
Žikava 95 % pokrytie
Lovce 80 % pokrytie
Hosťovce 95 % pokrytie
Zlatno 80 % pokrytie
Choča 60 % pokrytie
Jedľové Kostoľany - osada Brezov štál 99 % pokrytie
% pokrytie