Cenník internetových služieb a IPTV

 

NOVE: TvanneT EXTRA

 

Internetové pripojenie:

 • TvanneT EXTRA (Televízia s internetom) 15M / 1M   viazanosť  24 mes…………………………14.99,- EUR
 • Aktivácia uvedených programov s viazanosťou na 24 mes………………….33,00
 • Aktivácia uvedených programov bez viazanosti………………………………….70,00€
 •  
 • TvanneT SENIOR 4M / 1M   viazanosť 12/24 mes………………………………………………………………..6.70,- EUR
 • TvanneT SENIOR 4M / 1M bez viazanosti ………………………………………………………………………….. 7.00,- EUR
 • Aktivácia uvedených programov s viazanosťou na 24 mes…………………19,90€
 • Aktivácia uvedených programov s viazanosťou na 12 mes…………………33€
 • Aktivácia uvedených programov bez viazanosti………………………………….49,90€
 •  
 • TvanneT LOW  11M / 1M  viazanosť 12/24 mes……………………………………………………………………9.77,- EUR
 • TvanneT LOW  11M /1 M   bez viazanosti…………………………………………………………………………. 10.92,- EUR
 • Aktivácia uvedených programov s viazanosťou na 24 mes…………………19,90€
 • Aktivácia uvedených programov s viazanosťou na 12 mes…………………33€
 • Aktivácia uvedených programov bez viazanosti………………………………….49,90€
 •  
 • TvanneT HIGH  22M / 1,5M  viazanosť 12/24 mes…………………………………………………………….13.70,- EUR
 • TvanneT HIGH  22M / 1,5M  bez viazanosti……………………………………………………………………….14.33,- EUR
 • Aktivácia uvedených programov s viazanosťou na 24 mes…………………..9,99€
 • Aktivácia uvedených programov s viazanosťou na 12 mes……………………29.99€
 • Aktivácia uvedených programov bez viazanosti…………………………………….49,90€
 •  
 • TvanneT PREMIUM+IPTV  33M / 2M viazanosť 12/24 mes………………………………………………..19.99,- EUR
 • TvanneT PREMIUM+IPTV  33M / 2M  bez viazanosti………………………………………………………… 21.56,- EUR
 • Aktivácia uvedených programov s viazanosťou na 24 mes…………………….1€
 • Aktivácia uvedených programov s viazanosťou na 12 mes……………………29,99€
 • Aktivácia uvedených programov bez viazanosti…………………………………….49.90€

 Zvýhodnené programy pre Bytovky:

 • TvanneT Bytovky 25M/1M……………………………………………………………………………………………………..13,45,- EUR
 • TvanneT Bytovky 50M/2M+IPTV……………………………………………………………………………………………24,00,- EUR
 • Aktivácia uvedených programov s viazanosťou na 24 mes……………………..1€
 • Aktivácia uvedených programov s viazanosťou na 12 mes……………………29,99€
 • Aktivácia uvedených programov bez viazanosti……………………………………..49,90€

Zvýšenie uploadu na dvojnásobok……………….3,50 € mesačne

 

vašu rýchlosť pripojenia  si môžete skontrolovať : TU

 

Doplnkové služby a internetová televízia: IPTV

podrobne baličky televízie nájdete TU

http://sledovanietv.sk/info/balicky

 

 • Pri servise u zákazníka sa postupuje nasledovne:
 • chyba v sieti TvanneT = 0,00 € za výjazd
 • porucha spôsobená vinou zákazníka = 9,50 €
 • ak je porucha náročnejšia, tak za každú ďalšiu začatú hodinu + 7,00 € k cene výjazdu
 • pri platbe pol roka vopred zľava 5% a pri platbe rok vopred zľava 10% ( neplatí pre program senior)
 • Servis a nastavenie vlastných wifi router-ov nie je v cene inštalácie!
 • Koncové zariadenie na príjem internetu alebo IPTV je zapožičané na dobu trvania zmluvy, a je stále majetkom spoločnosti
 • TVAN ZM, s.r.o. – ak nie je uvedené inak
 • Výpovedná doba u všetkých programoch je VŽDY jeden mesiac pokiaľ neuplynula doba viazanosti pripojenia, a začína plynúť
 • od prvého dňa nasledovného mesiaca v ktorom bola výpoveď doručená

 

 • Rozšírený cenník platný od 01.01. 2016

 

 • TvanneT SENIOR 4M / 1M   viazanosť 24 mes………………………………………………………………………6.70,- EUR
 • TvanneT SENIOR 4M / 1M bez viazanosti …………………………………………………………………………. 7.00,- EUR
 • TvanneT LOW  11M / 1M  viazanosť 24 mes…………………………………………………………………………9.77,- EUR
 • TvanneT LOW  11M /1 M   bez viazanosti………………………………………………………………………….. 10.92,- EUR
 • TvanneT HIGH  22M / 1,5M  viazanosť 24 mes……………………………………………………………………..13.70,- EUR
 • TvanneT HIGH  22M / 1,5M  bez viazanosti…………………………………………………………………………14.33,- EUR
 • TvanneT PREMIUM+IPTV  33M / 2M viazanosť 24 mes…………………………………………………………..19.99,- EUR
 • TvanneT PREMIUM+IPTV  33M / 2M  bez viazanosti……………………………………………………………. 21.56,- EUR
 • IPTV-základny+rozšíreny Slovensko v baliku spolu s internetom………………………………………………………………0.0,- EUR
 • IPTV-balíček detský………………………………………………………………………………………………………………. +2,40,- EUR
 • IPTV-balíček DOKU………………………………………………………………………………………………………………. +3,70,- EUR
 • IPTV-balíček filmbox……………………………………………………………………………………………….+ 5.00,- EUR
 • IPTV-balíček sport………………………………………………………………………………………………….+ 8,20,- EUR
 • IPTV-balíček HBO………………………………………………………………………………………………….. +6,80,- EUR
 • IPTV-balíček HBO GO…………………………………………………………………………………………………………… +7,80,- EUR
 • IPTV-balíček HBO + HBO GO………………………………………………………………………………………………… +9,50,- EUR
 • IPTV-balíček Basic………………………………………………………………………………………………….. +12.80,- EUR
 • IPTV-balíček Maxi…………………………………………………………………………………………………..+23.70,- EUR
 • IPTV- Timeshift 30 hodín + Nahrávky 40 hodín …………………………………………………………………….. 1.65,- EUR
 • IPTV-Ďalšie dva TV, zariadenia  ………………………………………………………………………………………1.10,- EUR
 • IPTV-Nahrávky 120 hodín…………………………………………………………………………………………….3,20,- EUR
 • IPTV-Set-top box sledovanie TV odpredaj………………………………………………………………………………80,- EUR
 • IPTV-Set-top box sledovanie TV  prenájom mesačne……………………………………………………………..2,60,- EUR
 • aktivačný poplatok  (vlastné schválené 5GHz koncové zariadenie – samo inštalácia)………………………………….15,- EUR
 • reaktivačný poplatok za linku internetu(po odpojení, neodobratom Koncového Zariadenia) ……………………………5,- EUR
 •  zasielanie faktúry slovenskou poštou………………………………………………………………………………….. 1,10- EUR
 • zasielanie faktúry emailom……………………………………………………………………………………………….. 0,- EUR
 • inštalačné / konfig. práce, 1hod (každá začatá hod.)…………………………………………………………………… 15,- EUR
 • demontáž koncového zariadenia, 1 hod………………………………………………………………………………….10,- EUR
 • Odpojenie zo siete TvanneT jednorazovo……………………………………………………………………………………15,-EUR
 • Servisná hodina …………………………………………………………………………………………………………..7,0 EUR
 • Cestovné náklady pri neoprávnenom servisnom výjazde sú účtované sumou…………………………………………….0,35 EUR / km
 •  Každá začatá servisná polhodina…………………………………………………………………………………………3,50 EUR
 • Obhliadka miesta pripojenia ……………………………………………………………………………………………15,00 EUR
 •  verejná IPv4 adresa (mesačne)………………………………………………………………………………………..+ 3.98 EUR
 •  aktivácia verejnej IPv4 adresy ………………………………………………………………………………………….5.64 EUR
 • porušenie podmienok uvedených v zmluve (napr. nevrátené zariadenie)…………………………………………… .97,76 EUR
 • poplatok za administratívny úkon ………………………………………………………………………………………5,00 EUR
 • UTP kábel 1 m………………………………………………………………………………………………………….0.33 EUR
 • FTP kábel 1 m…………………………………………………………………………………………………………. 0.50 EUR
 •  sieťová LAN karta 10/100 Mbit……………………………………………………………………………………… 10.64 EUR
 • sieťová LAN karta 10/100/1000 Mbit………………………………………………………………………………… 17.64 EUR
 • koncovka RJ45..……………………………………………………………………………………………………….. 0.33 EUR
 • montážna vodotesná skrinka…………………………………………………………………………………………… 15.62 EUR
 •  konzola na anténu mala ………………………………………………………………………………………………..6.64  EUR
 •  konzola na anténu veľká………………………………………………………………………………………………15,24 EUR
 • LAN rozdelovač – SWITCH 8 port …………………………………………………………………………………..17.92 EUR
 • LAN rozdelovač  –  SWITCH 5port…………………………………………………………………………………. 12.92 EUR
 • PoE – napájač pre access point (pasívny)……………………………………………………………………………………… 9.99 EUR
 • Ethernet spojka RJ45 …………………………………………………………………………………………………………….. 3.82 EUR
 • access point (TL-WR54xG ,TENDA )2,4GHz…………………………………………………………………………………. 34,00 EUR
 • access point Mikrotik  2,4GHz ………………………………………………………………………………………………….55,00 EUR
 • wifi USB adapter 2,4GHz ………………………………………………………………………………………………………..18.33 EUR